Wednesday, November 21, 2007

Vo Bi Da Lat


Quân Nhân Tốt Nghiệp Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Tữ Trận Trên Chiến Trường
Cố Trung Úy Phạm Tất Khắc Khóa 12 Võ Bị Đà Lạt Sinh Năm 1932 Ninh Bình Việt Nam Tữ Trận năm 1962 Tại Tiểu khu Long Khánh phục vụ dưới quyền của Thiếu Tá Phạm Văn Phú.
Em ruột Phạm Đình Tuyên cư ngụ tại Spingfield Virginia ghi danh

1 comment:

Steven Tran said...

Thieu ta Le Van Trong
Tot nghiep khoa 17 Le Lai Vo bi Da Lat
Tieu doan truong 3/45 su doan 23 Bo binh
Tu tran nam 1969 tai Tuyen Duc , Quang Duc , Duc Lap