Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 1 Bo Binh


Thiếu Tá Trần Đình Biên Khóa 18 Võ Bị Đà Lạt sinh năm 1939 Huế SQ 59A/100853
Tiểu Đoàn Phó Tiểu Đoàn 1 Trung Đoàn 1 Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Tữ Trận ngày 4 tháng 4 năm 1967. Cộng Sản over run căn cứ tại Quãng Trị. Em gái Trần Thị Gái Westminster cung cấp dữ kiện

1 comment:

nguyenakon said...

Thieu Uy Nguyen Kim Tru.
Tử tran ngay 20.12.1975,tai lang TRuồi ,Tinh Thua Thien.
Thi hai được đưa về SaiGon và an tang tại nghĩa trang Quan Đội Gò Vấp.
Sau khi viet cong ở SaiGon pha huy nghĩa trang này .Gia đình tìm đuoc tro cốt do VC đã thiêu roi di chuyen tro cốt tới nghiã trang BìnhDương.Gia đinh đã dời tro cồt ve nha thờ dễ dể dàng chăm soc.