Wednesday, November 21, 2007

Quan Cu


Quân Cụ
Trung Úy Lê Văn Cung , Nơi Sinh Hà Nội . Trung Đội Trưởng Trung Đội Xích Nặng Quân Cụ Tữ Trận ngày 22 tháng 10 năm 1965 xe trúng mìn việt cộng gần quận Bình Chánh Quốc Lộ 1 trên đường về cục Quân Cụ . Lê Văn Tiến Los Angeles em ruột cung cấp dữ kiện
.

No comments: