Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 23 Bo BinhSƯ ĐOÀN 23 BỘ BINH
Binh Nhì Nguyễn Quần Sinh năm 1932 tại Nhơn Hải Qui Nhơn Bình Định, tữ trận ngày 2 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku Chiến Dịch mùa hè đỏ lữa Đơn Vị Sư Đoàn 23 Bộ Binh Con trai Nguyễn Duy Hùng Loma Linda CA cung cấp dữ kiện .

4 comments:

dinhhuy said...

Thiếu úy Võ Hữu Diệp, số quân
65/110.410 phục vụ tại Biệt
đội Quân báo Sư Đoàn 23 Bộ
Binh, đã được ghi nhận
mất tích trong phi vụ quan sát tại
vùng Tây Bắc Kontum lúc 1530 giờ ngày 24 tháng 01 năm 1973"

Giấy chứng nhận này đã
được Thượng Sỉ Hoàng
Khắc Liên Biệt Đội Quân Báo ky
tên ngày 27 tháng 1 năm 1973.

Steven Tran said...

Le van Trong
Tieu doan truong 3/45 su doan 23
Tu tran nam1969 tai Tuyen Duc , Quang Duc ,Duc Lap

Ngo Cuong said...

Thiếu Úy NGô Quang Trực tiêu đoàn 23 tiếp vận thuộc sư đoàn 23 nay cần tìm và liên lạc với Trung Úy Trần Sỹ Tính tiểu đội 23 thuộc sư đoàn 23 mong quý anh chị bạn bè biết thông tin xin liên lạc vào số điện thoại : +84 93 220 4235 .. .rất cảm ơn

tâm phạm thị như said...

Thiếu tá PHẠM VĂN THÁI tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 trung đoàn 45 sư đoàn 23 bộ binh
Tự sát lúc 13 giờ ngày 2 tháng 4 năm 1975 tai phan rang.