Wednesday, November 21, 2007

Dia Phuong Quan


Đia Phương Quân Tiểu Khu Tuyên Đức Đà Lạt
Hạ Sĩ Hoàng Văn Hội Sinh ngày 11 tháng 9 năm 1939 Vinh, Nghệ An Số Quân 155807 Địa Phương Quân Tiểu Khu Tuyên Đức Đà Lạt, Tữ trận ngày 1 tháng 3 năm 1966 trong lúc địch quân tấn công phi trường .
Em ruột Hoàng văn Thái San Bernadino, CA cung cấp

Địa Phương Quân Tiểu Khu Phước Tuy
Hạ Sỉ Nhất Trần Đức Công sinh năm 1955 SQ 55/704470 Tiểu Đoàn 326 Địa Phương Quân Tiểu Khu Phước Tuy Tữ Trận Ngày 6 tháng 8 năm 1973 tại Huyện Đất Đỏ Long Đất Em ruột Trần Văn Anh El Monte, CA cung cấp dữ kiện

No comments: