Wednesday, November 21, 2007

Chien Tranh Chinh Tri


Chiến Tranh Chính Trị
Đại Úy Nguyễn Văn Tựu, Sinh Năm 1940 Biên Hòa , Đại Úy Y Sĩ Tiểu Đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị , Hy Sinh ngày 30 Tháng 4 Năm 1975 , bị bắn chết và được chôn gần Thiếu Tướng Nguyễn Khoa Nam , em vợ Trần Văn Quoi Vitry Sur Seine France cung cấp dữ kiện
.

No comments: