Monday, November 5, 2007

VietNam WAR Statistic

Total # Veterans served in the VN WAR 8,184,654
Vietnam Vets ( Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ Tham Chiến Tại Việt Nam )
Alabama 104,244 ,
Alaska 31,044,
Arizona 144,728 ,
Arkansas 78,865 ,
California 951,588 ,
Colorado 154,208 ,
Connecticut 96,106 ,
Delaware 23,988 ,
Florida 466,274 ,
Georgia 243,947
Hawaii 41,860 ,
Idaho 36,994 ,
Illinois 321,959 ,
Indiana 179,080,
Iowa 87,270,
Kansas 87,084
Kentucky 115,854,
Louisiana 124,824,
Maine 49,491,
Maryland 175,577,
Massachusetts166,251,
Michigan 290,593,
Minnesota 149,766,
Mississippi 67,325,
Missouri 180,474,
Montana32,689,
Nebraska 53,054,
Nevada 60,825,
New Hampshire 45,531,
New Jersey 198,956,
New Mexico 61,136,
New York 413,404,
North Carolina 228,364,
North Dakota 20,067,
Ohio 353,871,
Oklahoma 123,172,
Oregon 122,692,
Pennsylvania 366,757,
Rhode Island 30,566,
South Carolina 128,420,
South Dakota 21,599,
Tennessee 67,187,
Texas 594,705,
Utah 45,699
Vermont 19,542,
Virginia 264,902,
Washington 232,426,
West Virginia 59,413,
Wisconsin 150,690,
Wyoming 15,384.

Statistic of the Vietnam War
Strength:RVN and US ~1,200,000 (1968)
NORTH VIETNAMESE ~520,000 (1968)
CasualtiesSouth Vietnamdead: ~250,000 wounded: ~1,170,000
U.S.dead: 58,292,
missing, wounded: 305,000[2]
South Koreadead: 4,900 wounded: 11,000
Australiadead: 520 wounded: 2,400*
New Zealanddead:37 wounded: 187
Total dead: ~314,000
Total wounded: ~1,490,000
North Vietnam and NLFdead and missing: ~1,100,000[12][13] [14][15]
wounded: ~600,000+[16]
People's Republic of Chinadead: 1,446
wounded: 4,200
Total dead: ~1,101,000
Total wounded: ~604,000+
Vietnamese civilian dead: 2,000,000–5,100,000*
Cambodian civilian dead: ~700,000*Laotian civilian dead: ~50,000*

2 comments:

NhaKyThuat said...

1. Cố Thiếu úy Tô khánh Ðức (ÐÐ 764/TÐ 11 Ðồng Ðế Nha trang)
Ðại đội phó Ðại đôi 3, Tiểu đòan 487/ÐPQ Tiểu khu Bạc Liêu, tử trận tháng
tháng 6/74 trong cuộc hành quân thuộc địa phận quận Giá Rai, Tỉnh Bạc Liêu .

2. Cố Thiếu úy Từ lam Sơn (ÐÐ 765/TÐ 11 Ðồng Ðế Nha trang)
Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 411/ÐPQ Tiểu khu Bạc Liêu, tử trận tháng 11/73
tại Cà mau .

3. Cố Thiếu úy Nguyển văn Mảnh (ÐÐ 765/TÐ 11 Ðồng Ðế Nha Trang)
Trung đội trưởng, thuộc Tiểu đòan 487/ÐPQ Tiểu khu Bạc Liêu
Hy sinh trong cuộc hành quân ở gần cửa Mỷ Thanh, quận Hòa Tú ,tỉnh Sóc Trăng
tháng 5/74 .

4. Cố Trung úy Trương duy Sơn (ÐÐ764/TÐ 11 Ðồng Ðế Nha Trang ?)
Ðại đội trưởng Ðại đội 3, Tiểu đoàn 488/ÐPQ, Tiểu khu Bạc Liêu
Ngày 28/4/75, Sơn đả chỉ huy Ðại đội đánh nhau với VC đến viên đạn cuối cùng
và đả hy sinh .

NhaKyThuat said...

http://toquocghion.blogspot.com/