Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Binh Chủng Biệt Động QuânBiệt Động Quân
Trung Sĩ Nguyễn Văn Khi Sinh năm 1917 Bình Dương SQ 105.303
Đại Đội 3 Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân KBC Hy Sinh ngày 14 tháng 5 năm 1964 Ấp Tân Sinh Bầu Cá Tỉnh Phước Thành . Tọa độ XY .962.324 lúc 00 giờ 30 . Việt Cộng tấn công ấp Tân Sinh Bầu Cá Trê . Đính kèm Giấy Chứng Thật KBC 4214 20/5/1964 do Thiếu Úy Lê Văn Phú Đại Đội Trưởng .
Việt Nam Cộng Hòa
Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
Vùng 3 Chiến Thuật
Biệt Khu Phước Bình Thanh
Vợ Lê Thị Năng Chicago cung cấp dữ kiện

1 comment:

Moi Nguyen said...

Cố Binh Nhất Nguyễn Văn Nay, sinh năm 1948, gia nhập Binh Chủng Biệt Động Quân Tiểu Đoàn 36 tử trận tại Mỹ Tho Định Tường năm 1966.

Nơi sinh Thôn Thế Thạnh, Xã Ân Thạnh, Quận Hoài Ân, tỉnh Bình Định Việt Nam, Vợ Trần Thị Màu và con Nguyễn Thị Kim Loan là con Trai của Ông Nguyễn Hề và bà Nguyễn Thi Hườn.