Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Quân Chủng Không QuânHồ Văn Ứng Kiệt Sinh năm 1934 Phong Phú Cần Thơ, cấp bậc Đại Uý Phi Công Phi Đội Thần Phong Tữ trận ngày 10 tháng 12 năm 1964 phi vụ thả Biệt Kích vào Miền Bắc Việt Nam .
Hồ Văn Kỳ Tuệ Torrance Cháu ruột cung cấp dữ kiện, cùng sự chứng nhận của Đại Tá Hồ Văn Di Hinh cục trưỡng Cục Quân Nhu anh ruột , Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại Cháu ruột

- Trung Hoc Petrus Ky 1949-1953
- Avord Pháp 1954
- Thăng Cấp Trung Sĩ 1954
- Đậu Brevet de Pilote (Phi Công) 17 tháng 2 năm 1955
- Căn Cứ Không Quân Nha Trang 9 tháng 5 năm 1955
- Thăng Cấp Chuẫn Úy 11-8-1955
- Căn Cứ Tân Sơn Nhất 16-1-1956 Hoa Tiêu Chánh Phi Đoàn Vận Tải Dakota
và huấn luyện viên Phi Đoàn .
- 1962 Biệt Phái Air Việt Nam Hoa Tiêu Quốc Nội
- Phi Đoàn Thần Phong Không Quân VNCH 1963
- Tữ Nạn tại Đà Nẳng lúc 9:30 đêm 10-12-1964 phi vụ đêm
thả Biệt Kích hưởng thọ 31 tuổi.

No comments: