Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Sư Đoàn Nhảy DùSƯ ĐOÀN NHẢY DÙ
Cố Thượng Sĩ Nhất Hoàng Đức Hạnh Thường Vụ Đại Đội Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù SQ 63/111.037 Sinh năm 1943 Tại Thanh Hóa Tữ Trận Ngày 10 tháng 11 năm 1972 Tại Hải Lăng Quảng Trị .
Hoàng Anh Tuấn em ruột cung cấp dữ kiện
Đính Kèm Bản Tướng Mạo và Quân Vụ
Nhập Ngủ Ngày 26 tháng 6 năm 1967 Hạ sĩ Quan T/B
Thăng Cấp Trung Sĩ 13/1/1968
Thăng Cấp Trung Sĩ Nhất Đặc Cách tại mặt trận 1/9/1969
Thăng Cấp Thượng Sĩ Đặc Cách tại mặt trân 16/4/1971
Tữ Trận trong lúc giao tranh với địch thuộc lãnh thổ Quân Khu 1 Hành Quân Toàn Thắng 72 .
TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG TRƯỚC SƯ ĐOÀN
TUYÊN DƯƠNG CÔNG TRẠNG TRƯỚC LỮ ĐOÀN
ANH DŨNG BỘI TINH NGÔI SAO BẠC
ANH DŨNG BỘI TINH NGÔI SAO ĐỒNG
CHIẾN THƯƠNG BỘI TINH
QUÂN CÔNG BỘI TINH (TRUY TẶNG)

Tiểu Đoàn 2 Pháo Binh Nhảy Dù Pháo Đội A2
KBC 4237 Thiếu Tá Nguyễn Văn Lước Tiểu Đoàn Trưởng Trung Uý Huỳnh Ngoc Thế Chỉ Huy Hậu Cứ
TS1 Phùng Thanh Sơn XLTV TB1 Nhận Thực

No comments: