Tuesday, November 13, 2007

Tuong Da Den Tuong Niem Tu Nhan Chinh Tri

Bia đá đen tưởng niệm Bia đá đen tưởng niệm dân-quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa
Tuesday, August 24, 2004

Tài liệu đặc biệt: Bia đá đen tưởng niệm dân-quân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa bị giết hoặc đày ải đến chết trong các trại tập trung của Cộng Sản Việt Nam

HỒNG HUY phụ trách


L.T.S.: KBC Hải Ngoại tiếp tục trích đăng danh sách các cựu Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa bị Cộng Sản lừa vào các trại tập trung để đày đọa cho đến chết.

Nếu như không có sự can thiệp và đòi hỏi của chính quyền Hoa Kỳ, đặc biệt nhiệm kỳ Tổng Thống Ronald Reagan, thì có lẽ danh sách này sẽ dài vô cùng.

Rất may, thế giới đặc biệt là Hoa Kỳ đã lưu tâm đến việc “tắm máu” êm đềm của Cộng Sản Việt Nam khi đã cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, nên Cộng Sản Việt Nam đã phải ngưng tay đồ tể.

Danh sách này chỉ là sự sưu tập hạn chế của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Và KBC Hải Ngoại được biết: Ngay và sau ngày 30 Tháng Tư 1975, khi Cộng Sản tràn chiếm miền Nam Việt Nam, bọn chúng đã truy lùng tàn sát từ cá nhân đến tập thể các anh hùng diện địa: Nghĩa quân, địa phương quân, các viên chức hạ tầng cơ sở, cán bộ xây dựng nông thôn, đảng phái chính trị, tín đồ giáo phái v.v... vùi lấp trong các hố chôn tập thể dẫy đầy trên toàn quốc, hơn cả mấy mươi lần việc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế năm 1968.

KBC Hải Ngoại rất mong quí chiến hữu, quí vị cựu tù nhân chính trị, quí bạn hữu, thân nhân, gia đình, đoàn thể... của các nạn nhân duyệt xét lại và bổ túc thêm để tập danh sách này có thể góp trong hồ sơ TỘI ÁC CỘNG SẢN.

)

Nguyễn Hữu Trai - Trưởng Chi Chiêu Hồi - Ra khỏi trại tù, về nhà thì chết năm 1981.

Ðại Úy Lê Văn Trang - Cảnh Sát Quốc Gia - Chết tại trại tù Nam Hà năm 1978.

Trần Bắc Trang - Xã Trưởng Ðôn Châu, Vĩnh Bình - Bị Cộng Sản xử bắn tại sân bay Trà Vinh, Tháng Năm năm 1975.

Ðại Tá Ðoàn Bội Trân - Tham Mưu Phó CTCT Quân Ðoàn 3, QK 3 - Ở trại tù Z30C Hàm Tân, bệnh nặng, trả về nhà thì chết.

Trần Quang Trân - sĩ quan, Kỹ Sư Ðiện Tử - Bị Cộng Sản xử tử hình tại trại tù Tiên Lãnh khi tổ chức vượt ngục bị phát giác. Trước khi xử bắn, Việt Cộng lấy tre kẹp miệng anh lại để không cho anh đọc thơ nói lên khí phách của anh.

Trung Úy Liêu Quang Trí - Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu - Chết vì đạn nổ ở Long Khánh năm 1975.

Thiếu Tá Phan Văn Triệu - Giải ngũ - Bị xử bắn tại trại tù Ba Xuyên, Tháng Sáu năm 1975.

Trung Tá Lâm Văn Triệu - Công Binh - Chết tại trại tù Vĩnh Phú.
Trung Úy Ngô Ðình Tùng - Pháo Binh SÐ 7 BB - Chết tại trại tù Sông Mao, Phan Thiết năm 1975.

Ðại Úy Phan Thanh Tùng - Thiết Ðoàn 20- Chết tại trại tù K2 Ký Sơn.

Bác Sĩ Võ Khắc Tuy - Quân Y - Chết tại trại tù LT3, Hoàng Liên Sơn năm 1976.

Ðại Úy Nguyễn Văn Tuy - Thiết Ðoàn 21 Kỵ Binh - Thắt cổ chết tại trại tù Tân Hiệp, Suối Máu năm 1990.

Luật Sư Trần Văn Tuyên - Dân Biểu Quốc Hội - Chết tại trại tù Hà Tây năm 1977.

Ðại Úy Nguyễn Quang Tuyến - Trường Bộ Binh Thủ Ðức - Bị tử hình tại Bến Tre năm 1977.

Trung Sĩ Lê Văn Tuyền - Cảnh Sát Quốc Gia - Bị Cộng Sản xử bắn tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi năm 1975.

TRung Tá Khổng Văn Tuyển - Nha VT Bộ Nội Vụ - Chết tại trại tù Phú Sơn, Bắc Thái.

Thiếu Tá Tư - Bị Cộng Sản tử hình tại trại tù Suối Máu cùng với Thiếu Tá Bé và Chiến Sĩ Nguyễn Văn Thịnh.

Nguyễn Hữu Trai - Trưởng Chi Chiêu Hồi - Ra khỏi trại tù, về nhà thì chết năm 1981.

Ðại Úy Lê Văn Trang - Cảnh Sát Quốc Gia - Chết tại trại tù Nam Hà năm 1978.

Trần Bắc Trang - Xã Trưởng Ðôn Châu, Vĩnh Bình - Bị Cộng Sản xử bắn tại sân bay Trà Vinh, Tháng Năm năm 1975.

Ðại Tá Ðoàn Bội Trân - Tham Mưu Phó CTCT Quân Ðoàn 3, QK 3 - Ở trại tù Z30C Hàm Tân, bệnh nặng, trả về nhà thì chết.

Trần Quang Trân - sĩ quan, Kỹ Sư Ðiện Tử - Bị Cộng Sản xử tử hình tại trại tù Tiên Lãnh khi tổ chức vượt ngục bị phát giác. Trước khi xử bắn, Việt Cộng lấy tre kẹp miệng anh lại để không cho anh đọc thơ nói lên khí phách của anh.

Trung Úy Liêu Quang Trí - Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu - Chết vì đạn nổ ở Long Khánh năm 1975.

Thiếu Tá Phan Văn Triệu - Giải ngũ - Bị xử bắn tại trại tù Ba Xuyên, Tháng Sáu năm 1975.

Trung Tá Lâm Văn Triệu - Công Binh - Chết tại trại tù Vĩnh Phú.

Và cũng trong nhu cầu cho danh sách “Bia Ðá Ðen Tưởng Niệm” được đầy đủ, xin quý chiến hữu, thân hữu, gia đình cùng đoàn thể các nạn nhân xét định, điền chi tiết vào Phiếu Bổ Túc và gởi về các nơi trên hầu phối kiểm, bổ sung, xác định để tập danh sách này ngày càng tương đối hơn - Trân trọng.


PHIẾU BỔ TÚC

Danh sách “Bia Ðá Ðen Tưởng Niệm”

Họ và Tên:..............................., Số điện thoại: ( )...........

Ðịa chỉ:................................................................

Xin xác định:

Họ tên nạn nhân:..................................., Năm sinh:..........

Cấp bậc/ Chức vụ:....................., Ðơn vị/ Cơ quan:..................

Liên hệ:........................

Chết vì lý do:............................................................

.............................................................

...........................................................

Tại:................................., Thời gian:........................

............, ngày..... tháng..... năm 2003

Người xác định,

(Ký tên)

Trường hợp nạn nhân tập thể, xin gởi kèm chung danh sách

1 comment:

manhho said...

Nguyễn Văn Đỏ Trưởng Cuộc Cảnh Sát Quốc Gia Xã Tư Lương Quận Tư Nghĩa - Quảng Ngãi, quê Tiền Giang
Bị Cộng Sản xử bắn tại Tư Lương, Quảng Ngãi, nữa đêm rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm 1975.