Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham MưuNha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Cố Trung Tá Đặng Xuân Thoại Chỉ Huy Trưởng Sở Tâm Lý Chiến Nha Kỹ Thuật Tự Sát vào Ngày 29 tháng 4 năm 1975 tại Sài Gòn Việt Nam .

Cố Đại Tá Lê Quang Tung Hy Sinh trong Cuộc Chính Biến ngày 1 tháng 11 năm 1963

Cố Đại Tá Hồ Tiêu Bộ Chỉ Huy Nha Kỹ Thuật mất trong Tù Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam

No comments: