Wednesday, November 14, 2007

Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam Cộng HòaSơ lược tiểu sử
BINH CHỦNG NHẢY DÙ VIỆT NAM CỘNG HÒA

Trong thời kỳ từ 1946-1954, vì nhu cầu chiến trường, các đơn vị Nhảy Dù VN lần lược được thành lập :tại miền Nam các Tiếu đoàn 1 & 6, tại miền Bắc các Tiếu đoàn 3,5 và 7, tuy nhiên phần đông các cấp chỉ huy đều là người Pháp .

-Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù được thành lập ngày 1-8-51 tại Chí Hoà, Sàigòn .

-Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù được thành lập ngày 1-9-52 tại trường Bưởi Hà nội .

-Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù được thành lập năm 1953 trú đóng tại Bạch Mai, Hà nội.

-Tiểu đoàn 6 Nhảy Dù được thành lập ngày 1-3-54 tại Tân sơn Nhì, Gia định .
Thiếu tá Ðổ cao Trí là vị Tiểu đoàn trưởng đầu tiên .

Ngày 20-7-54 Hiệp định Gevève chia đôi đất nước tại vĩ tuyến 17, nên các Tiếu đoàn 3, 5 và 7 Nhảy Dù được di chuyển vào miền Nam .Riêng Tiểu đòan 5 Nhảy Dù di chuyển vào Ðà Nẳng đến tháng 10/54 mới di chuyển vào Nha Trang .
Vì nhu cầu, Tiểu đoàn 7 Dù được giải tán để lấy quân số bổ sung cho Tiểu đoàn 5 Dù và Bộ Chỉ huy Liên đoàn Nhảy Dù Việt Nam .
Ngày 29-9-54 quân đội Pháp chính thức bàn giao Chiến đòan 3 Nhảy Dù (G.A.P.3) cho việt nam và kể từ ngày đó Liên Ðoàn Nhảy Dù Việt Nam được thành lập do Thiếu tá Ðộ cao Trí, là vị tư lệnh đầu tiên, cùng các Tiếu đoàn trưởng đầu tiên của các đơn vị :

-Tiểu đoàn 1 Nhảy Dù do Ðại úy Vủ quang Tài làm Tiểu đoàn trưởng.

-Tiểu đoàn 3 Nhảy Dù do Ðại úy Phan trọng Chinh làm Tiểu đoàn trưởng.

-Tiểu đoàn 5 Nhảy Dù do Ðại úy Nguyển chánh Thi làm Tiểu đoàn trưởng .
(khi Pháp bàn giao Tiếu đoàn 5 ND thì Trung úy Nguyển văn Viên được chỉ
định tạm thời nhận Tiểu đoàn .Sau đó Ðại úy Nguyển chánh Thi về nắm Tiểu
đoàn khi Tiểu đoàn còn đang hành quân dẹp Bình Xuyên tại Sàigòn, Chợ lớn).

-Tiếu đoàn 6 Nhảy Dù do Thiếu tá Ðổ cao Trí làm Tiểu đoàn trưởng .Khi T/tá Trí
lên nắm chức vụ Chỉ huy trưởng Liên Ðoàn Nhảy Dù VN thì Ðại úy Thạch Con
được chỉ định làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6 ND . Khi dẹp song Bình Xuyên
Tiểu đoàn 6 ND được chỉ huy bởi Ðại úy Nguyển văn Viên từ Tiểu đoàn 5 .

Thủ tướng Chính phủ quyết định thống nhất các Giáo phái và lực lượng Bình Xuyên, để có đủ sức mạnh hầu đương đầu với CS Bắc Việt nhưng quân Bình Xuyên chống lại quyết định nầy . Ngày 30-3-55, quân Bình Xuyên dùng súng cối pháo kích vào dinh Ðộc Lập .Vì vậy Liên đoàn Nhảy Dù được lệnh di chuyển, nên 2 Tiểu đoàn 3 và 5 ND đả từ Nha Trang vào Sàigòn để bảo vệ thủ đô .
Ngày 30-4-55 , quân Bình Xuyên tấn công Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia . Ðến trưa cùng ngày, LÐ Nhảy Dù được lệnh phản công do T/tá Ðổ cao Trí chỉ huy .Liên đoàn đả chiến đấu 4 ngày và đả đánh bật quân Bình Xuyên ra khỏi Sàigòn, Chợ Lớn và tiếp tục truy nả tiêu diệt toàn bộ các đội quân nầy tại Rừng Sát .

- Tiểu đoàn Trợ chiến được thành lập gồm có các đơn vị :
-Ðại đội sung cối
-Ðại đội Truyền tin
-Ðại đội Công binh
-Ðại đội Hành chánh Yểm trợ
-Ðại đội Kỷ thuật : TTHL Nhảy Dù, Chi đội Tiếp tế & Liên đội gấp Dù và
bảo quản Dù .
Ngoài ra Liên đoàn Nhảy Dù còn có TTHL Quân sự tại trại Hoàng hoa Thám và TTHL Doản Vỏ . Tiểu đoàn Trợ chiến nầy do Ðại úy Nguyển thọ Lập làm Tiểu đoàn trưởng .

Năm 1956, Tư lệnh Liên đoàn Nhảy Dù được thay thế bởi Trung tá Nguyển chánh Thi.
Ngày 11-11-1960, Ðại tá nguyển chánh Thi làm cuộc đảo chánh bất thành nên đả đi tị nạn chính trị tại Cao Miên .Trung Tá Cao văn Viên được cử làm Tư lệnh Lử đoàn Nhảy Dù .

Ðầu năm 1961, Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù được thành lập tại Biên Hòa do Ðại úy Ngô xuân Nghị làm Tiểu đoàn trưởng .

Năm 1962, Tiểu đoàn 8 Nhảy Dù được thành lập do Thiếu tá Trương quang Ân làn Tiểu đoàn trưởng , đồng thời Chiến đoàn I và Chiến đoàn II được thành lập .

Chiến đoàn I Dù do Thiếu tá Dư quốc Ðống làm Chiến đoàn trưởng
Chiến đoàn II Dù do Thiếu tá Ðổ kế Giai làm Chiến đoàn trưởng

-Năm 1964, Tư lệnh Liên đoàn Nhảy Dù được thay thế bởi Trung tá Dư quốc Ðống.

-Tiểu đoàn 2 Nhảy Dù được thành lập năm 1965 do Thiếu tá Lê quang Lưõng
làm Tiểu đoàn trưởng.

-Tiểu đoàn 9 Nhảy Dù được thành lập năm 1966 do Thiếu tá Lê văn Huệ làm
Tiểu đoàn trưởng.

Vì nhu cầu chiến trường củng như hiện đại hóa quân đội Việt nam Cộng Hòa , ngày 1-12-1965 Lử đoàn Nhảy Dù được nâng cấp lên thành Sư đoàn Nhảy Dù theo cấp số các đơn vị sau đây được thành lập :

-Tiểu đoàn Pháo binh Dù được thành lập do Thiếu tá Huỳnh phi Long làm Tiểu đoàn trưởng .

- Tiểu đoàn Quân Y Dù được thành lập do Y sỉ Thiếu tá Hoàng cơ Lân làm Tiểu đoàn trưởng .

T ừ năm 1965-1967, Chiến đoàn I Dù được thay thế bởi Trung tá Bùi kim Kha, sau đó Trung tá Hồ trung Hậu được thay thế làm Chiến đoàn trưởng, Tr/tá Bùi kim Kha nhận nhiệm vụ khác .

-Chiến đoàn II Dù do Trung tá Ngô Xuân Nghị làm Chiến đoàn trưởng
-Chiến đoàn III Dù do Trung tá Nguyễn khoa Nam làm Chiến đoàn trưởng

- Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù được thành lập năm 1967 do Thiếu tá Nguyển viết Cần làm
Tiểu đoàn trưởng.

-Bộ chỉ huy Pháo binh Dù do Thiếu tá Huỳnh phi Long đảm trách .

- Tiểu đoàn 2 Pháo binh Dù do Thiếu tá Nguyển văn Tường làm
Tiểu đoàn trưởng.

- Ðại đội 1 Trinh sát Dù do Thiếu tá Trần hoài Châu làm Ðại đội trưởng

- Tiểu đoàn 3 Pháo binh Dù thành lập năm 1969 do Thiếu tá Bùi văn Châu làm
Tiểu đoàn trưởng.

- Tiểu đoàn Công binh Nhảy Dù do Thiếu tá Vương đình Thuyết làm
Tiểu đoàn trưởng.

- Tiểu đoàn Truyền tin Nhảy Dù do Thiếu tá Tôn thất Hiếu làm
Tiểu đoàn trưởng.

-Ðại đội 2 Trinh sát Dù do Trung úy Nguyển văn Thanh làm Ðại đội trưởng

Ngoài ra các phân đội như : Tác chiến điện tử, Kỷ thuật củng được thành lập do Ðại úy Trương Dưỡng làm Ðại đội trưởng .

Năm 1973, Tư lệnh Sư đoàn Nhảy Dù được thay thế bởi Chuẩn tướng Lê quang Lưỡng.

Ðể đáp ứng nhu cầu chiến trường Càng ngày càng khốc liệt, Sư đoàn Nhảy Dù được lệnh thành lập Lử đoàn IV do Trung tá Lê minh Ngọc là Lữ đoàn trưởng .
Lử đoàn IV gồm có :

-Tiểu đoàn 12 Nhảy Dù do Thiếu tá Nguyễn văn Nghiêm làm Tiểu đoàn trưởng

-Tiểu đoàn 14 Nhảy Dù do Thiếu tá Nguyển đức Tâm làm Tiểu đoàn trưởng

-Tiểu đoàn 15 Nhảy Dù do Thiếu tá Nguyển văn Phú làm Tiểu đoàn trưởng

Lử đoàn IV Nhảy Dù đả nhận đầy đủ cấp số và đang nhận trách nhiệm trấn giử an ninh vòng đai thủ đô .
Lử đoàn V chuẩn bị thành hình gồm có các Tiểu đoàn 16, 17 & 18 Nhảy Dù chỉ mới thành lập được Bộ chỉ huy Tiểu đòan .
Tiểu đoàn 16 & 18 do Thiếu tá Phạm kim Bằng kiêm nhiệm chức Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 17 do Thiếu tá Hồng Thu đảm trách .
Kể từ những năm đầu tiên khi thành lập những đơn vị Nhảy Dù Việt nam cho đến ngày 30-4-75, Sư Ðoàn Nhảy Dù là Lực Lượng Tổng Trừ Bị của Quân độiVNCH. Với những chiến công lừng lẩy trong quân sử QLVNCH, Sư đoàn Nhảy Dù vẩn luôn luôn là lực lượng tiên phong trong những trận đánh lớn, khi giải tỏa áp lực địch, lúc thì giáng những đòn trí mạng lên đầu địch quân để giải quyết mau lẹ chiến trường .
Các Tiểu đoàn 1, 3, 5 & 7 Nhảy Dù là những đơn vị đầu đàn của SÐND . Ngay từ đầu thập niên 50, các Tiểu đoàn nầy đả từng làm địch quân cộng sản khiếp sợ trên các chiến trường Ðông Dương nhất là tại Lào và VN : Sô Nô-Bản “Yên siêu”-Hoà Bình -Ðiện biên Phủ …với những chiến tích đi vào quân sử , cho nên các Tiểu đoàn 1, 3, 5 là những đơn vị đả từng được tuyên dương công trạng trước Sư đoàn không dưới 15 lần và được mang dây Biểu chương màu tam hợp từ năm 1968 . Riêng con chim đầu đàn TÐ 1 Nhảy Dù trên hiệu kỳ Tiểu đoàn được gắn lên Ðệ Ngủ đằng Bảo Quốc Quân Chương năm 1961 và kỳ hiệu của các Tiểu đoàn 2, 6, 7, 8, 9 & 11 củng đả được tuyên dương công trạng không dưới 7 lần .
Với những chiến công, những thành tích của các đứa con của mình (các Lử đoàn và các Tiểu đoàn trực thuộc Sư đoàn) SÐND Việt nam củng được tuyên dương công trạng trước quân đội rất nhiều lần và trên Hiệu kỳ của Sư đòan củng đả lấp lánh giải băng Bảo Quốc Quân Chương và Anh Dũng Bội Tinh với hàng dây nhành dương liểu .
Ngoài ra Sư doàn củng đả từng tăng phái các Lử đoàn hoặc Tiểu đoàn hành quân phối hợp với các đơn vị đồng minh như Ðại Hàn, Úc, Thái Lan, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ .., sau đó củng nhận những giải băng tuyên dương do chính phủ các nước đồng minh trao tặng trên Hiệu kỳ .
Sư doàn Nhảy Dù đả từng được chỉ huy bởi các tướng lảnh nổi danh trong quân đội
VNCH lần lượt như sau :
-Cố Ðại tướng Ðổ cao Trí
-Cố Trung tướng Nguyển chánh Thi
-Ðại tướng Cao văn Viên
-Trung tướng Dư quốc Ðống
-Chuẩn tướng Lê quang Lưỡng
Là một đơn vị Tổng Trừ Bị kỳ cựu của Quân đội VNCH nên có các tướng lảnh đả từng phục vụ trong đơn vị khi còn là sỉ quan cấp Úy, cấp Tá như :
Trung tướng Nguyện văn Vỉ, Ðại tướng Nguyển Khánh, Trung tướng Phan trọng Chinh, Trung tướng Nguyển văn Minh, Trung tướng Ngô quang Trưởng, Thiếu tướng Ðổ kế Giai, Thiếu tướng Nguyển khoa Nam, Thiếu tướng Phạm văn Phú, Thiếu tướng Trương quang Ân, Chuẩn tướng Hồ trung Hậu, Chuẩn tướng Vủ văn Giai, Chuẩn tướng Trần quốc Lịch và Chuẩn tướng Lê nguyên Vỹ .
Và còn rất nhiều các sỉ quan cấp úy, cấp tá và các quân nhân các cấp đả từng đội chiếc nón Ðỏ trong lúc tuổi thanh xuân khi bước sang tuổi trung niên đả được thuyên chuyển đi khắp nơi trên khắp mọi miền đất nước , củng như nhận giử nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền như Tỉnh trưởng, Quận trưởng …
Trong suốt cuộc chiến kéo dài hơn 20 năm (1955-1975) đoàn quân Nhảy Dù được mệnh danh Thiên Thần Mủ Ðỏ đả xông pha trên khắp nẻo đường đất nước .Nơi đâu có bóng dáng quân thù là nơi đó có bước chân của người lính Nhảy Dù .Các chiến sỉ Nhảy Dù đả chiến đấu thật anh dũng và đạ ghi lại biết bao chiến công hiển hách .Xương máu của các chiến sỉ Nhảy Dù đả trải dài trên khắp đoạn đường đi qua .Biết bao chiến sỉ Mủ Ðỏ đả hy sinh cho lý tưởng tự do .Những hy sinh xương máu đó đả chứng minh lòng thành sắt son cùng tổ quốc và dân tộc .Nhưng đau đớn thay, biến cố ngày 30-4-75 đả khiến Sư đoàn Nhảy Dù cùng toàn thể QLVNCH bị bức tử và miền Nam Việt nam bắt đầu những chuổi ngày dài đau thương và bi thảm nhất trong lịch sử cận đại .

Gia đình Mủ Ðỏ Orange County & vùng Phụ cận

No comments: