Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Sở Công Tác, Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật


Nha Kỹ Thuật Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Tữ Sĩ Đoàn Công Tác 72 Danh Sách
Trung Tá Nguyễn Đức Phó Đoàn 72 Hy Sinh tại Đoàn Công Tác 72 Sơn Trà Đà Nẵng Việt Nam
Đaị Uý Lê Văn Tùng Đoàn 72 Hy Sinh tại Sơn Trà Đà Nẵng Việt Nam
Thiếu Uý Lê Văn Trung Đoàn 72 Hy Sinh trong lúc bốc Toán Trực Thăng bị bắn rơi khu vực đường mòn 545 đèo Mũi Trâu thuộc Tỉnh Quãng Nam
Chuẩn Uý Nguyễn Trọng Vui Đoàn 72 Hy Sinh tại đồng đen Quang Nam vào cuối tháng 3 năm 1975, bị thương và dùng lựu đạn tự vệ không cho địch quân bắt làm tù binh.
Chuẩn Uý Nguyễn Văn Nam Đoàn 72 Hy Sinh Non Nước Đà Nẵng.
Chuẩn Uý Phạm Đình Trung Đoàn 72 Mất Tại La Verne California
Thượng Sĩ Nguyễn Châu Đoàn 72
Thượng Sĩ Nguyễn Thành Đoàn 72 Hy Sinh tại Sơn Trà Danang Vietnam
T/S I Nguyễn Đức Sinh Đoàn 72 Hy Sinh khu Tam Biên
T/S I Nguyễn Văn Rất Đoàn 72 Hy Sinh khu vực Đồng Đen Quảng Nam Vietnam
Trung Sĩ Huỳnh Tấn Dũng Đoàn 72 Toan Dac Biet Hy Sinh Công Tác thuộc tỉnh Quảng Nam
Trung Sĩ Huỳnh Thanh Phong Đoàn 72 chết tại Đà Nẵng
Trung Sĩ Đào Hồng Thuỷ Đoàn 72 Hy Sinh Cong Tac Tam Bien (xin bấm vào comment để đọc câu chuyện về chuyến hành quân cua Trung Sĩ Đào Hồng Thủy)
Trung Sĩ Lê Hương Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Thành Lai Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Văn Bảy Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Tấn Quang Đoàn 72 Hy Sinh Tại Vietnam
Trung Sĩ Nguyễn Văn Quy Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Minh Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Muì Đoàn 72 Hy Sinh tại Đà Nẳng Việt Nam
Trung Sĩ Nguyễn Tươi Đoàn 72
Trung Sĩ Phạm Hùng Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Tạ Tánh Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Thaí Phi Hùng Đoàn 72 Hy Sinh tại VN vao tháng 5 năm 1975
Trung Sĩ Trần Đức Lương Đoàn 72 Hy Sinh tại nan Truc Thang Non Nuoc Da Nang VN Vietnam
Trung Sĩ Trần Quang Taì Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue
Trung Sĩ Trần Nam Đoàn 72
Trung Sĩ Trương Đình Đức Đoàn 72
Trung Sĩ Vũ Ngọc Hinh Đoàn 72 Hy Sinh hành quân Toán đặc biệt vùng gần biên giới Lào-Việt
Trung Sĩ Sử Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Huế
Trung Sĩ Tư Đoàn 72 Hy Sinh tại Non Nước Đà Nẵng Việt Nam
Binh Nhất Trần Phỏng Đoàn 72 Hy Sinh Đà Nẵng Việt Nam
Chuẩn Úy Huỳnh Minh Thọ mất tại Việt Nam


Thiếu Úy Phan Nhật Văn Chiến Đoàn 1 Xung Kích Sở Liên Lạc mất tích tại Lào trong khi xâm nhập công tác vào năm 1966

Lôi Hổ Phạm Văn Khoa CĐ1XK/SLL/NKT/BTTM/QLVNCH tữ thương tại căn cứ Quảng Lợi năm 1970.

Bác Sĩ Bửu Trí Hy Sinh tại Pleiku năm 1972 tai nạn phi cơ


Thiếu Tá Nguyễn Văn Hải Đoàn 2 Sỡ Liên Lạc Hy Sinh trong lúc mở đường máu di tản trên Liên Tỉnh Lộ 7 vào tháng 3 năm 1975

Thiếu Tá Lê Quang Triệu Hy Sinh trong cuộc chính biến 1 tháng 11 năm 1963

Trung Uý Lê Văn Trung Đoàn Công Tác 72
Tữ trận trong phi vụ triệt xuất toán công tác xâm nhập vùng Thường Đức thuộc tỉnh Quảng Nam vào năm 1974 cùng với phi hành đoàn 2 phì công và 2 cơ phi đều tữ nạn khi trực thăng UH1 trúng đạn phòng không .

No comments: