Wednesday, November 21, 2007

Luc Luong Dac Biet
Lực Lượng Đặc Biệt
Cố Trung Tá Lê Như Tú Sinh ngày 4 tháng 1 năm 1933 tại Đồng Tróc Thuận Trị Quãng Trạch Quãng Bình Số Quân 203852
Tữ Trận tháng 2 năm 1968 Mậu Thân trong lúc đưa quân giải tỏa Tiểu Khu Khánh Hòa Nha Trang Lực Lượng Đặc Biệt Việt Nam Vợ Hoàng Thị Kiều Tiên ghi danh có kèm theo hình .

Trung Sĩ Nhất Trần Văn Khôi SQ 53/357.978 sinh năm 1927 Thuộc Bộ Chỉ Huy Hành Quân Delta , Lực Lượng Đặc Biệt VN , vợ 6 con Thâm niên công vụ 12 năm 5 tháng 26 ngày Mất Tích báo cáo ngày 27 tháng 11 năm 1965 hành quân đặc biệt vùng biên giới Lào.
Trung Uý Tăng Văn Ri Sỉ Quan Hộ Tịch / LLĐB Báo Cáo tại KBC 3419 ngày 4 tháng 12 năm 1965
con la Kenny Tran Garden Grove Ghi Danh

No comments: